top of page
Silencers.jpg

SR, SRS, SRII, SRSII ve STP
Regülatörler için Susturucular

Tartarini Emerson TARTARINI

Ürün hakkında
Susturucular, ses kirliliğine karşı çözüm
olarak regülatörlere entegre olarak
kullanılabilen ses seviyesini düşüren
sistemdir.
Konfgürasyonlar
SR tipi susturucu:
Bu susturucu, regülatör içerisindeki
kapama mekanizmasına yakın monte
edilir ve gaz hızının 80 m/s'ye dek
olduğu çıkış flanşındaki alanda ses
seviyesinin düşürülmesinde yüksek
etkiye sahiptir.
Bundan daha yüksek hızlarda, regülatör
çıkışındaki konik genişleme alanında
ses oluşabilir ve bu durumda ek ses
seviyesi düşürme çözümü uygulanabilir.
SRII tipi susturucu:
SRII tipi susturucu, SR tipi
susturucunun bir sonraki neslidir ve
aşırı servis şartlarında kullanılır (kirli
gaz, aşırı basınç düşüşleri, gaz hız
seviyesinin yüksek olduğu yerlerde).
Ses seviyesi düşürme karakteristiği
standart SR tipine çok benzemektedir.
SRS ve SRSII tipi susturucular:
SRS tipi susturucu, SR tipi susturucuyu
ve içerisinde ikincil susturucu bulunan
genişletilmiş çıkış flanşını içermektedir.
SRSII tipi susturucu, SRII tipi
susturucuyu ve içerisinde ikincil
susturucu bulunan genişletilmiş çıkış
flanşını içermektedir.
Her iki konfgürasyondaki ikincil
susturucuda çok yollu bölüm ve ikincil
çok aşamalı bölüm bulunmaktadır.
Bu tip susturucuların etkisi, her tür
çalışma şartlarında çok yüksektir ve
çıkış flanşındaki gaz hız seviyesine
her hangi bir olumsuz etkisi
bulunmamaktadır.
STP tipi susturucu:
Genellikle gaz çıkışındaki SRS veya
SRSII susturucularından sonra
uygulanmaktadır. Ancak SR susturucu
ile birlikte de uygulanabilir.
• Çeşitli ses seviyesi
düşürme çözümleri
• Mükemmel maliyet / fayda
oranı
Özellikler
Ses seviyesinin tümüyle düşürülmesi
SR/SRII veya SRS/SRSII ile birleşik
STP susturucu kombinasyonlarıyla
sağlanabilir. STP susturucu susturucu,
ses yalıtım malzemesiyle kaplı bir veya
daha fazla gözenekli kanaldan oluşur.
Ses, ses geçirmez katmanın içine nüfuz
eder ve burada gaz akışının sürtünmesiyle ısıya dönüşür.
Susturucu, boru içerisine monte edilir
ve iki flanşla sabitlenir.
Bu susturucunun iki tipi bulunmaktadır:
• STP10, ses seviyesini 10 dB (A)
düşürür, yaklaşık uzunluk: 1 m
• STP20, ses seviyesini 20 dB (A)
düşürür, yaklaşık uzunluk: 2 m
Diğer tüm detaylar için web sitemizde
bulunan belgelere bakabilirsiniz:
www.Tartarini-Naturalgas.com

 

Silencers Türkçe png.png
bottom of page